Nieuws

18 november 2022
Logistieke processen volgens GDP richtsnoeren inrichten met PCM

De GDP (Goede Distributiepraktijken) richtsnoeren legt de logistieke eisen vast voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, volgens een Europees geldende norm. Deze richtsnoer is er om kwaliteit van geneesmiddelen te borgen, en onder andere temperatuur tijdens opslag en transport is hierin belangrijk. Toen er wijzigingen plaatsvonden in de GDP richtsnoeren, was een klant die medicijnen transporteert genoodzaakt haar logistieke processen onder de loep te nemen. Lees in deze casus hoe ze samen met Coolpack en middels gebruik van PCM tot een goede oplossing zijn gekomen.

Logistiek-Casus

De situatie: voldoen aan GDP richtsnoeren

De Goede Distributie Praktijken (GDP) is het onderdeel van de kwaliteitsborging dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de geneesmiddelen wordt gehandhaafd door alle fasen van de distributieketen. Er worden steeds complexere medicijnen ontwikkeld die nóg gevoeliger zijn voor temperatuurwisselingen, waardoor de eisen voor medicijnen transport steeds strenger worden.

Twee van de belangrijkste onderwerpen van de GDP normen zijn dan ook de temperatuurcondities en temperatuurmonitoring. Voor de klant geldt dat de medicatie op zowel warme als koude dagen binnen een temperatuurrange van 15 tot 25°C moet blijven. Vooral het voorkomen dat de medicijnen niet te warm werden, bleek een uitdaging. Daarom heeft Coolpack onderzocht welke verzendoplossing het beste zou werken en deze oplossing gevalideerd.

PCM-oplossing bepalen en valideren

De klant vervoerd producten decentraal naar verschillende winkellocaties, wat zo’n 10.000 leveringen per week betreft. 200-400 producten uit het assortiment zijn te kwalificeren als humane medicijnen, en moeten daarom aan de GDP-richtlijnen voldoen. Deze moeten dus gedurende transport van maximaal 8-15 uur binnen de temperatuurrange van 15 tot 25°C blijven.

Omdat er sprake is van retourstromen, raadde Coolpack in de eerste instantie de herbruikbare EPP isolatiebox zonder koelopzet aan. Deze heeft een inhoud van 46 liter, is licht in gewicht, makkelijk te reinigen en heeft een uitstekende isolatiecapaciteit. In combinatie met Phase Change Material in herbruikbare koelelementen wordt een mobiele temperatuur gecontroleerde omgeving gecreëerd.

Coolpack adviseerde een element met PCM-vulling met een stolpunt op +20°C. Om te valideren hoeveel warmte-elementen er nodig waren voor het gewenste resultaat, liet Coolpack de oplossing valideren door onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research.

Een gevalideerde oplossing voor medicijntransport

Voor het valideren door onderzoekers van Wageningen University zijn metingen uitgevoerd met 28 EPP koelboxen bij drie verschillende omgevingstemperaturen (25, 30 en 35°C) met toepassing van 1, 2 of 3 koelelementen. De metingen zijn uitgevoerd voor een kritische vervoerssituatie. Per box is de binnentemperatuur van de EPP koelbox op twee posities gemeten: onder en boven in de plastic tas met dummyverpakkingen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de EPP koelbox tezamen met een +20°C PCM temperatuurelement van 1500 gram de juiste oplossing vormde voor de klant. Zodoende worden middels deze gevalideerde oplossing al jaren medicijnen onder de juiste condities door heel Nederland vervoerd, waardoor kwaliteit gewaarborgd is.

Meer weten over PCM?

Wil je meer weten over deze specifieke oplossing, of wat Phase Change Material voor jouw logistieke uitdaging kan betekenen? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee over een passende oplossing.